O nás

Účelem spolku je iniciovat a realizovat aktivity, které vedou ke zvyšování respektu k lidem s duševním handicapem, k profesionálním a dostupnějším službám v oblasti péče o duševní zdraví a k větší informovanosti o problematice duševního onemocnění a jeho destigmatizaci.

K naplňování účelu bude spolek vyvíjet hlavní a vedlejší činnost.

Předmětem hlavní činnosti, která má veřejně prospěšný účel, je:

1. Podpora svépomocných aktivit v oblasti péče o duševní zdraví.
2. Podpora a rozvoj vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví a osvětových aktivit směřujících ke snížení stigmatu duševního onemocnění a k předcházení diskriminace nemocných.
3. Podpora a rozvoj včasné a dostupné komunitní péče, možností pracovní a psychosociální rehabilitace duševně nemocných, včetně provozování zařízení s hospodářskou činností.
4. Obhajoba práv a zájmů duševně nemocných vůči státním orgánům, hospodářským organizacím a jiným institucím v rozsahu pracovních a sociálních problémů souvisejících s jejich nemocí.
5. Podněcování a podílení se na veřejné diskusi ke koncepci psychiatrické péče, vytváření regionálního systému péče o duševně nemocné.
6. Spolupráce s ostatními státními i nestátními orgány a organizacemi při vytváření komplexního systému péče o lidi s duševním onemocněním.
7. Realizace aktivit a projektů, které propojují psychosociální rehabilitaci se službami pro širokou veřejnost a umožňují tak realizovat integraci v každodenní realitě.
8. Spolupráce s odbornými psychiatrickými, psychologickými pracovišti, zařízeními sociální péče, občanskými a zájmovými sdruženími, výrobními organizacemi, církvemi a zejména se sdruženími s podobným posláním na území ČR.
9. Sdružování a správa prostředků určených k rozvoji péče o duševně nemocné a o duševní zdraví a účelné nakládání s nimi v souladu s posláním a zaměřením sdružení.

Co se děje

Přednáškový cyklus pro duševně nemocné a jejich příbuzné

Uherské Hradiště
24.4., 10.5., 30.5., 12.6.

Zlín
30.4., 15.5., 25.6.

>> více informací